BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płażek Stefan
Title
Jeszcze w sprawie palenia tytoniu w pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 9, s. 28-33
Keyword
Prawa pracownika, Czas pracy, Zachowania pracownika, Prawo pracy, Prawo konstytucyjne, Dyskryminacja w zatrudnieniu
Employee rights, Working time, Employee behaviours, Labour law, Constitutional law, Employment discrimination
Abstract
Autor podejmuje próbę odpowiedzi na niektóre pytania związane z paleniem tytoniu w pracy, np. czy istnieje obowiązek pracodawcy urządzania palarni i w jakim zakresie pracodawca może zakazać palenia tytoniu. Próbuje znaleźć właściwą odpowiedź na to, czy postępowanie pracodawców z palącymi pracownikami może być w pewnych okolicznościach przejawem dyskryminacji bądź naruszenia praw konstytucyjnych. Wyjaśniono też kwestię sankcji z punktu widzenia przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. T. Nycz, Glosa do wyroków NSA z 21 stycznia 2003 r., HSA/Łd 1888/99 i z 27 czerwca 2002 r., SA/Bk230/02, OSP 2003, nr 12, póz. 155.
  2. A. Sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Dom Wydawniczy ABC 2005, s. 113.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu