BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otto Wojciech
Title
Measuring Income Mobility
Mierzenie mobilności dochodowej
Source
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 1, s. 5-35, bibliogr. 17 poz.
Statistical Review
Keyword
Mobilność dochodowa, Rachunek prawdopodobieństwa, Metody ekonometryczne
Income mobility, Calculus of probability, Econometric methodology
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono propozycję metodologiczną opartą na technice dekompozycji rozkładu prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej na efekt rozkładów brzegowych i efekt funkcji wiążącej (funkcji kopula). Takie podejście mieszane zastosowano do mierzenia mobilności dochodowej.

The paper contains a proposal of the mixed approach to the multivariate distribution of incomes of a member of population over multiple time periods. Mixed approach means here the non-parametric approach to marginals and parametric approach to the copula function.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cowell E, Schluter Ch., (1998), Income Mobility: A Robust Approach, Discussion Paper No. DARP 37, London School of Economics.
 2. Breen R., Moisio P, (2003), Poverty Dynamics Corrected for Measurement Error, Working papers of the Institute for Social and Economic Research, paper 2003-17, Colchester, University of Essex.
 3. Dickens R., (2000), Caught In Trap? Wage mobility in Great Britain 1975-1994, Economica 67, 477-497.
 4. Embrechts P., McNeil A., Straumann D., (2002), Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls, [w:] Risk Management: Value at Risk and Beyond. Ed.: Dempster M., Cambridge University Press, 176-223.
 5. Feller W., (Polish edition, 1981), Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN.
 6. Hajek I, Sidak Z., (1967), Theory of Rank Tests, Academia (Czech Academy of Science).
 7. Jaworski P., (2003), Asymptotyka dwuwymiarowych kopuli, Matematyka Stosowana Nr 4 (45), Polskie Towarzystwo Matematyczne, Warszawa 78-89.
 8. Joe H., (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman and Hall.
 9. Koronacki J., Mielniczuk J., (2001), Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT.
 10. Lancaster H.O., (1958), The Structure of Bivariate Distributions, Annals of Mathematical Statistics 29, 719-736.
 11. Lillard L.A., Willis R.J., (1978), Dynamic Aspects of Earning Mobility, Econometrica 46, No 5, 985-1012.
 12. Luttmer E., (2001), Inequality and Poverty Dynamics in Transition Economies: Disentangling Real Events from Noisy Data, World Bank Working Paper no 2549.
 13. McCall J.J., (1971), A Marcovian Model of Income Dynamics, Journal of the American Statistical Association 66, 439-447.
 14. Nelson R.B., (1999), An Introduction to Copulas, Springer.
 15. Serfling R., (1991), Twierdzenia graniczne statystyki matematycznej, PWN.
 16. Sklar A., (1959), Fonctions de repartition a n dimensions et leur marges, Publications of the Institute Sta-tistique de Universite Paris No 8, 229-231.
 17. Zieliński R., Zieliński W, (1990), Tablice Statystyczne, PWN.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu