BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łęczycki Kazimierz
Title
Wybrane czynniki finansowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w środkowowschodniej Polsce
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 5, s. 31-34, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Zasoby materialne, Finansowanie przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Tangible assets, Financing enterprises
Note
summ.
Abstract
Podstawowym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie przez przedsiębiorstwo określonych zasobów rzeczowych. Niezbędne jest także określenie sposobów ich pozyskiwania, które wymagają finansowania przy użyciu kapitału własnego lub obcego. Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały, że czynniki finansowe stanowią istotny problem w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BIEŃ W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difm, Warszawa 1996.
  2. CHAD AM J., Przepływy środków pieniężnych w spółkach kapitałowych - wyniki badań, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 5.
  3. KURTYS E. (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  4. LICHTARSKI J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  5. ŁĘCZYCKI K. (red.), Przedsiębiorstwo w agrobiznesie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003.
  6. OLZACKA B., PAŁCZYŃSKA-GOŚCINIAK R., Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk 1998.
  7. SIERPIŃSKA M., JACHNA T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  8. STRUŻYNA J., Obrazy kapitału całkowitego firmy, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1.
  9. TKACZUK M., DĘBNIEWSKA M., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1998.
  10. ZBROJA A., Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej - zmiany strukturalne, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 7/8.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu