BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Steinerowska-Streb Izabella
Title
Koszty i ryzyko uczestnictwa w systemach franchisingowych
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 5, s. 26-27, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Franchising, Ryzyko gospodarcze, Franchising handlowy
Franchising, Economic exposure, Retail franchising
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono główne koszty ponoszone przez uczestników systemów franchisingowych (jest to m.in. opłata wstępna oraz opłaty od uzyskanych profitów) jak i ryzyko uczestnictwa. Na kształtowanie się kosztów wpływ mają różnorakie czynniki, które autorka klasyfikuje jako endogenne (np. alokacja ryzyka między stronami, kondycję systemu franchisingowego czy branżę reprezentowaną przez łańcuch) czy też egzogenne (jak oferowana lokalizacja, potrzeba adaptacji do lokalnych uwarunkowań kulturowych).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BATES T., Survival Patterns Among Newcomers toFran-chising, "Journal of Business Venturing" 1998,13: 113-130.
 2. BROWN W., Transaction Costs, Corporate Hierarchies, and the Theory of Franchising, "Journal of Economic Behavior & Organization" 1998, 36: 319-329.
 3. COMBS J., KETCHEN D., Why Do Firms Use Franchising As an Entrepreneurial Strategy?: A Meta-analysis, "Journal of Management" 2003, 29(3): 443-465.
 4. DANT R. NASAR N., Control Techniques and Upward Flow of Information in Franchising in Distinct Markets: Conceptualization and Preliminary Evidence, "Journal of Business Venturing" 1998, 13: 3-28.
 5. DANT R., P ASWAN A., KAUFMANN P., What We Know About Ownership Redirection in Franchising: A Meta-analysis, "Journal of Retailing" 1996, 72(4): 429-444.
 6. KUFMANN P., DANT R., Multi-unit Franchising: Growth and Management Issues, "Journal of Business Venturing" 1996, 11: 343-358.
 7. KAUFMANN P., EROGLU S., Standardization and Adaptation in Business Format Franchising, "Journal of Business Venturing" 1998, 14: 69-85.
 8. LAFONTAINE F., SHAW K., Targeting Managerial Control: Evidence from Franchising, National Bureau of Economic Research 2001, "Working Paper" nr 8416.
 9. LAFONTAINE F., BHATTACHARYYA S., The Role of Risk in Franchising, "Journal of Corporate Finance" 1995, 2: 39-74.
 10. LAFONTAINE F., Agency Theory and Franchising: Some Empirical Results 1992, 23(2): 263-283.
 11. MARTIN R., Franchising and Risk Management, "American Economic Review" 1988, vol. 78, nr 5: 954-968.
 12. MICHAEL S., To Franchise or Not to Franchise: an Analysis of Decision Rights and Organizational form Shares, "Journal of Business Venturing 1996, 11: 57-71.
 13. STEINEROWSKA-STREB I., Szansę i zagrożenia polskich przedsiębiorstw sektora MSP decydujących się na uczestnictwo w systemach franchisingowych, "Handel Wewnętrzny" 2003, 2: 67-72.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu