BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Van de |Boel Fiet
Title
Tożsamość kulturowa jako czynnik rozwoju
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2005, nr 13, s. 22-24
Keyword
Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny, Kultura narodowa
Regional development strategy, Regional development, National culture
Note
Zawiera mapkę: Ochrona wartości kulturowych.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W procesie rozwoju podregionów o korzystnym potencjale gospodarczym, niebagatelną rolę może odgrywać poczucie tożsamości kulturowej. Mazowieckie obszary o niskiej zdolności rozwoju posiadają wartości kulturowe, wśród nich etnograficzne, które tworzą bazę do większej aktywności lokalnej, doprowadzającej do rozwoju rolnictwa, turystyki, usług, małego przetwórstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu