BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Stefan
Title
Jaka powinna być strategia gospodarki wodnej?
Source
Aura, 2005, nr 8, s. 8
Keyword
Gospodarka wodna, Strategia gospodarki, Ochrona wód, Ochrona środowiska, Ekologia, Infrastruktura komunalna
Water management, Business strategy, Protection of waters, Environmental protection, Ecology, Municipal infrastructure
Abstract
Spełnienie do 2015 r. wymagań przez Polskę dotyczących norm ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodnej będzie wyjątkowo trudne i kosztowne z uwagi na duży stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych i wielkie braki w infrastrukturze. Służyć temu ma odnośny dokument, (do którego autor odniósł się krytycznie) opracowany w kwietniu 2005 r. przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Zadanie to jest wielkim wyzwaniem, a także zobowiązaniem naszego kraju jako nowego członka UE.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu