BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof, Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał
Title
Opcje wieloczynnikowe - wprowadzenie
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 6-11
Keyword
Kontrakty opcyjne, Instrumenty finansowe, Opcje egzotyczne, Ryzyko finansowe
Option contracts, Financial instruments, Exotic options, Financial risk
Abstract
Opcja wieloczynnikowa jest to taka opcja, której wartość zależy od więcej niż jednego indeksu podstawowego, przy czym indeksy te są takie same jak w przypadku opcji klasycznych, czyli z reguły są to ceny akcji bądź kursy walut. Artykuł jest wprowadzeniem do problematyki opcji wieloczynnikowych. Omawia klasyfikację tych opcji, podstawowe rodzaje opcji egzotycznych, a także ich przykładowe zastosowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu