BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bizon-Górecka Jadwiga
Title
Koszty ryzyka w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 48-54, bibliogr. 14 poz., rys.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Szacowanie ryzyka, Teoria ryzyka
Risk management, Enterprise management, Risk estimating, Theory of risk
Abstract
Każda organizacja jest zainteresowana obniżeniem kosztów swej działalności. Zarządzanie ryzykiem jest praktycznie niczym innym jak zarządzaniem redukcją kosztów ryzyka. W artykule omówiono kompleksowe ujęcie ryzyka w przedsiębiorstwie, które stwarza przesłanki do wszechstronnej jego analizy i oceny skutków finansowych obecności ryzyka oraz reakcji na nie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. . Bizon-Górecka J., Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2001 r.
 2. . Bizon-Górecka J., Koncepcja dokumentowanego systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Bizon-Góreckiej, Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka wewnętrzne i w otoczeniu organizacji, TNOiK O. w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002 r.
 3. . Borowiecki R. i inni, Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody - analiza - przykłady. TNOiK - AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1996 r.
 4. . Drucker RE, Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, 1995 r.
 5. . Jajuga K., Jajuga T, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2000 r.
 6. . Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy - Text and Cases, Prentice Hall Europe 1997r.
 7. . Kiewra D., Efektywność kapitału a tendencje rozwojowe, Materiały Konferencji Naukowej "Wyzwania rozwojowe, a restrukturyzacja przedsiębiorstw", TNOiK - CECIOS - AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 1999 r.
 8. . Kosieradzka A., Lis St., Programowanie poprawy produktywności, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996 r.
 9. . Lichtarski J., Kilka uwag o rozpoznawaniu pozabilansowych elementów potencjału przedsiębiorstwa, Mat. międzynarodowej konferencji nauk., Łódź-Spała 1999 r, s. 35-38.
 10. . Nogalski B. i Zespół, Kultura organizacyjna duch organizacji, OPO-TNOiK, Bydgoszcz 1998 r.
 11. . Pełka B., Zarządzanie przedsiębiorstwem i menedżeryzm, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996 r.
 12. . Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach; WIG-Press, Warszawa 2001 r,
 13. . Tkaczyk St., Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2000 r.
 14. . Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, POLTEXT, Warszawa 1999 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu