BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blim Marek, Byczkowski Maciej, Zawiła-Niedźwiecki Janusz
Title
Koncepcja realizacji rekomendacji Komitetu Bazylejskiego dotyczących zarządzania ryzykiem operacyjnym
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 55-60, 62-64, bibliogr. 15 poz., rys.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zabezpieczenie systemów informatycznych, Ochrona danych, Ryzyko operacyjne
Risk management, Security of information systems, Data protection, Operational risk
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Problematyka ryzyka operacyjnego oraz zabezpieczania się przed nim poprzez politykę bezpieczeństwa operacyjnego jest zagadnieniem uniwersalnym we współczesnej organizacji podmiotów gospodarczych. W artykule omówiono rekomendacje Komitetu Bazylejskiego dotyczące zarządzania tym ryzykiem oraz zabezpieczenia się przed nim poprzez politykę bezpieczeństwa operacyjnego
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, 1994 r.
 2. Samecki W., Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, 1967 r.
 3. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem, 2000 r.
 4. Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, 1992 r.
 5. Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, 1996 r.
 6. Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, 1996 r.
 7. Komitet Bazylejski, Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego, wrzesień 1997 r.
 8. Komitet Bazylejski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, wrzesień 1998 r.
 9. Komitet Bazylejski, Podstawowe praktyki zarządzania i nadzoru nad ryzykiem operacyjnym, luty 2003 r.
 10. Komitet Bazylejski, Dokumenty robocze dotyczące wpływania na ryzyko operacyjne, wrzesień 2001 r.
 11. Norma PN-ISO/IEC 17799:2003.
 12. Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanymi przez banki, 2002 r.
 13. Metodyki: TSM, TISM, TSM-RA, TSM/BCR www.ensi.net
 14. Bizon-Górecka J., Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, Przegląd Organizacji 1/2001.
 15. Dahlgaard J., Kristensen K., Gopal K., Podstawy zarządzania jakością, 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu