BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lelątko Piotr, Michalski Dariusz, Krysta Bartosz
Title
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 81-86
Keyword
Energia elektryczna, Energetyka, Polityka energetyczna, Przemysł energetyczny, Liberalizacja energetyki
Electric power, Energetics, Energy policy, Power industry, Liberalization of energy production
Country
Kanada, Europa, Stany Zjednoczone Ameryki
Europe, United States of America (USA)
Abstract
Odnotowane ostatnio awarie systemów elektroenergetycznych, które potocznie nazwane zostały blackoutami, stały się impulsem do dyskusji o wpływie liberalizacji rynku na ryzyko ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz możliwościach jego ograniczenia. W artykule omówiono awarie w dostawie energii w USA, Kanadzie i Europie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Duda: Liberalizacja rynku a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, w "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2004 r., nr 1.
  2. S. Kasprzyk, J. Sieniuć: Czy Polsce grozi blackout?, w "Wokół Energetyki" 12, 2003 r.
  3. Największe na świecie awarie systemów elektroenergetycznych w ostatnich 40 latach, w "Energetyka" 2003 r., nr 10/11.
  4. A. Rozewicz: Północnoamerykański blekaut 14 sierpnia 2003 r., w "Energetyka" 10/11, 2003 r.
  5. www.greatachievements.org
  6. www.powernews.org
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu