BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Augustyński Konrad
Title
Kalibracja modeli HJM, BGM i Jamshidiana za pomocą metody PCA
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 120-128, bibliogr. 10 poz., rys.
Keyword
Wycena opcji, Stopa procentowa, Kalibracja, Instrumenty finansowe, Kontrakty opcyjne, Analizy głównych komponentów
Options pricing, Interest rate, Calibration, Financial instruments, Option contracts, Principal Component Analysis (PCA)
Abstract
Do badań struktury terminowej stóp procentowych w artykule zastosowano metodę analizy składowych głównych (Principal Component Analysis - PCA), dzięki której można zdefiniować najbardziej charakterystyczne zmiany krzywych oraz wyznaczyć wymiary współczynników zmienności dla modeli HJM (Heath-Jarrow-Morton) BGM (Brace-Gątarek-Musiela) i Jamshidian, gwarantujące opisywanie przez te modele ponad 90 proc. zmienności danych rynkowych. Analiza ta może mieć również zastosowanie przy analitycznych próbach identyfikacji zmian kształtu krzywej dochodowości oraz potwierdzeniu tezy, że kształt ten się nie zmienia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Augustyński K., Praca magisterska pt. Model Brace'a-Gątarka-Musieli przy wycenie opcji na stopę procentową obroniona na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH, 2003 r.
  2. Bachert E, Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, Rynek Terminowy 8, 139-144, 2000 r.
  3. Brigo D., Mercuric F., Interest Rate Models: Theory and Practice, Springer Verlag, 2001 r.
  4. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002 r.
  5. Kagraoka Y., Comparison of the HJM and the BGM models: application to the Japanese market, Musashi University Rearch Papers, 1999 r. http://www.musashi.jp/~kagraoka/
  6. Lardic S., Priaulet Ph., Priaulet S, PC A of the yield curve dynamics: questions o f methodologies, HSBC-CCF, Paryż 2001 r.
  7. Musiela M., Rutkowski M., Martingale Methods in Financial Modeling, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1997 r.
  8. Reno R., Uboldi A., PCA based calibration of an HJM model, ICA preprint, 2000 r.
  9. Szulżyk K., Palczewski A., Kalibracja modelu struktury terminowej HJM do polskiego rynku obligacji skarbowych, Rynek Terminowy 19, 124-128, 2003 r.
  10. Waluś W, Nota o interpolacji czynników dyskontowych, Rynek Terminowy 11, 117-122, 2001 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu