BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Marek, Sowiński Cezary
Title
Śmiecą, więc płacą : Ekologia i zrównoważony rozwój w UE
Source
Businessman Magazine, 2005, nr 9, s. 50-51
Keyword
Dyrektywy WE, Ochrona środowiska, Utylizacja odpadów, Recykling, Odpady przemysłowe, Składowiska odpadów, Elektronika
EC directives, Environmental protection, Waste utilization, Recycling, Industrial waste, Landfill sites, Electronics
Abstract
Społeczeństwa krajów rozwiniętych od lat przywiązują dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, zdrowia człowieka i zasobów naturalnych ziemi. Równoczesny rozwój gospodarczy pozornie może wskazywać na zupełnie przeciwną tendencję. Stąd starania społeczeństw, organizacji i rządów, mające na celu pogodzenie tych sprzeczności. Dotyczy to także kwestii utylizacji bądź odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Polski ustawodawca zajął się tą problematyką dopiero na początku 2005 r. Realizacja na terenie starej UE zasady "zanieczyszczający płaci" wdrażana jest w dyrektywie o WEEE (waste electrical and electronic equipment) z 27 stycznia 2003 r. (nr dyrektywy 2002/96/WE).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-1389
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu