BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicka Katarzyna
Title
Charakterystyka dystrybucji leków
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 12, s. 14-17
Keyword
Dystrybucja produktu, Sprzedaż produktu, Rynek farmaceutyczny, Produkcja leków, Przemysł farmaceutyczny, Handel elektroniczny, Łańcuch dostaw
Product distribution, Product sales, Pharmaceutical market, Production of medicines, Pharmaceutical industry, e-commerce, Supply chain
Abstract
W artykule opisano jedną z płaszczyzn współpracy podmiotów w obrębie łańcucha dostaw farmaceutyków, jaką jest dystrybucja. Reprezentuje ona bowiem jeden z bardziej skomplikowanych zbiorów zależności podmiotów w porównaniu z tymi, które występują w innych branżach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza rynku produktów farmaceutycznych w Polsce. CASE, Warszawa 2000, s. 26.
 2. M. Angell, The Truth abouth the Drug Companies. How They Deceive us and What to Do about It. Random House, New York 2004.
 3. Counterfeit Drugs: A Global Health Risk. IFPMA, Geneva 2004, s. 1.
 4. Guidelines for the Development of Measure to Combat Counterfeit Drugs. WHO, Geneva 1999, s. 11.
 5. Hurtownie farmaceutyczne. Czy to koniec wojen cenowych? Dom Inwestycyjny BRE Banku SA, 6.09.2005, s. 6.
 6. Ch. Lewis, Prescription for Change. "Logistics Europe" 2003, Vol. 11, No 3, s. 28.
 7. Logistyka dystrybucji. Pod red. K. Rutkowskiego, Difin, Warszawa 2000, s. 25-27.
 8. Polityka lekowa państwa 2004-2008. Ministerstwo Zdrowia. Warszawa, 18.03.2004, s. 11.
 9. J. Snigh, A.K. Dutta, S. Khare, Diethylene glycol poisoning in Gurgaon, India. WHO 2001, s. 88-95.
 10. Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2005. Ministerstwo Gospodarki i Minsterstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2002, s. 14.
 11. Trade Issues of Concern to the Helathcare Industry. Ernst & Young LLP, Health Sciences Industry Services 2003, s. 2.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu