BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gradkowski Krzysztof, Żurawski Stanisław
Title
Ekonomika restytucji kolei wąskotorowych
Source
Rynek Kolejowy, 2005, nr 10, s. 66-69
Keyword
Kolej na rynku transportowym, Rynek usług turystycznych, Rentowność linii kolejowych, Koleje lokalne, Restrukturyzacja kolei, Infrastruktura kolei, Turystyczne atrakcje
Railways on the transport market, Tourism services market, Profitability of railways, Local railways, Restructuring of railways, Rail infrastructure, Tourist attraction
Abstract
Problemy kolei wąskotorowych występują w dużo mniejszej skali niż kolei normalnotorowych. Dyskusje o polityce transportowej z reguły nie dotyczą ich wcale lub jedynie w stopniu marginalnym. Tymczasem pomimo regresu i likwidacji całych szlaków wąskotorowych, część kolejek - po wyjściu ze struktur PKP, po restrukturyzacji znalazła się w rękach samorządów bądź prywatnych organizacji gospodarczych. Pomimo deficytowego bilansu (m.in. wskutek drastycznego obcięcia przewozów towarowych) odgrywają poważną rolę w turystyce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-1958
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu