BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Robert
Title
Six Sigma a kultura organizacyjna
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 7-10, bibliogr. 5 pozycji
Keyword
Kultura organizacji, Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością, Sześć Sigma
Corporate culture, Quality management, Quality management systems, Six Sigma
Abstract
W artykule podjęto próbę określenia rodzaju kultury organizacyjnej będącej podstawą dla wprowadzenia i funkcjonowania programu jakości Six Sigma. Wykazano, że kulturą tą będzie otwarta kultura organizacyjna. Ma ona znaczenie w realizacji takich elementów programu Six Sigma jak: orientacja na proces, pomiary, demaskowanie błędów i koncentracja na usuwaniu długotrwałych problemów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BOERNER S., Die Organisation zwischen offener und geschlossener Gesellschaft: Athen oder Sparta ?, Duncker und Humblot, Berlin 1994.
  2. HARRY M., SCHROEDER R., Six Sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  3. RUMMLER G.A., BRACHE A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
  4. ZYMONIK Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
  5. ZYMONIK Z., Koszty jakości w programie Six Sigma, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu