BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kądziela Sławomir
Title
Facility Management jako strukturalne wsparcie koncepcji outsourcingu i Lean Enterprise
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, 18-20, bibliogr. 15 pozycji
Keyword
Outsourcing, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kompleksowa obsługa nieruchomości
Outsourcing, Lean management, Enterprise management, Facility management
Abstract
Artykuł wskazuje korzyści z zastosowania koncepcji Facility Management (czyli zarządzania działalnością pomocniczą). Jest to koncepcja wspierająca elastyczność organizacji przemysłowych i usługowych, wykorzystująca zalety outsourcingu i Lean Enterprise/Lean Management.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [I] BIFM, Facilities Introduction, http://www.bifm.org.uk/in-dex.mhtml?get=face/facilitiesintro.html
 2. CHAMIER-CIEMIŃSKIM., FM obniża koszt utrzymania, "Outsourcing", dodatek do "Pulsu Biznesu" 31.03.2005, s. 9.
 3. CZERMIŃSKI A., GRZYBOWSKI M, FICOŃ K., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999.
 4. EuroFM, About EuroFM, http://www.eurofm.or
 5. site/?c= ww&l=en&v= l .0&a=abou&p=about.html
 6. Euroliance, A Profile ofEuroliance EEIG, http://www.eu-roliance.com/euroKance com.pdf
 7. IFMA,Definitions,Tittp://www.ifma.org/whatsfm/definition.dm?actionbig=9&actionlil=168
 8. WMA,FacilityManagementPractices, http://www.ifma.org/ research/research/reportl6.cfni?actionbig=24&actionlil=284
 9. M-f W Zander, Facility Management, http://www.mw-zan-der.com/en/leistungen/leistungen__fm_l_l.htm
 10. M+W Zander, References and Expertise, http://www.mw-zander.com/en/referenzen/referenzen_fm.htm
 11. Marktübersicht der FM-Komplettdienstleister, "Der Facility Manager - Sonderausgabe" 2004.
 12. [II] MARTYNIAK Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 13. PRODGERS L., FM wychodzi z pudełka, wywiad M. Szczecińskiej-Konstantynowicz, "The Manager. Facility and Property" 2004, nr 4.
 14. SABAT J., Lean Enterprise - czyli jak przedsiębiorstwa mogą obniżyć koszty działalności, aby przetrwać na konkurencyjnych rynkach, http://www.it.info.pl/artykuly/artykul 4302.htm
 15. TROGKI M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 16. ZIMNIEWICZ K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu