BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy
Title
Co pobudza przedsiębiorstwa do wdrażania innowacji?
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 21-25
Keyword
Innowacje, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura przedsiębiorstwa
Innovations, Enterprise management, Structure of company
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. Okazuje się, że na podstawie analizy poglądów kadry kierowniczej czynnikami dostarczającymi najsilniejszych bodźców do wprowadzania innowacji są: czynniki egzogeniczne tj.odpowiedź na potrzeby konsumentów, wzrastająca konkurencja cenowa i produktowa, dostosowanie się do nowych regulacji lub zobowiązań prawnych oraz czynniki endogeniczne tj.potrzeba podwyższenia poziomu wydajności pracowników, a także maszyn i urządzeń.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. BARUK, Istota działalności innowacyjnej i jej utrudnienia, [w:] Człowiek i rynek, pod red. S. PARTYCKIEGO, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, t. l, s. 231-237.
  2. J. BARUK, Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, "Przegląd Organizacji" 2005, nr l, s. 11--14.
  3. J. BARUK, Charakterystyka działalności badawczo-rozwojowej, "Problemy Zarządzania" 2004, nr l, s. 37.
  4. W. GRUDZEWSKI, I. HEJDUK, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 55.
  5. J. KARWOWSKI, Partnerstwo w regionie - modny slogan czy determinanta rozwoju, [w:] Partnerstwo w regionie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 133.
  6. Th. D. KUCZMARSKI, What is Innovation ? And Why aren't Companies Doing More of It?, "Journal of Consumer Marketing" 2003, nr 6, s. 536.
  7. Poszukiwanie innowacyjnych modeli biznesu, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 10, s. 29-30.
  8. "Innobarometer", European Commission, Directorate General Press and Communication, luty 2004.
  9. Jak znajdować innowacje, "Zarządzanie na Świecie" 2004, nr 8, s. 16-17.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu