BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodyński Andrzej, Jabłoński Adam Stefan, Jabłoński Marek Marian
Title
Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 33-35
Keyword
Wiedza, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie procesowe
Knowledge, Enterprise competitiveness, Knowledge management, Processing management
Abstract
W artykule dokonano próby kategoryzacji rodzajów wiedzy pozyskiwanej dzięki projektowaniu i realizacji procesów w firmie. Zwrócono uwagę na fakt, że zarządzanie wiedzą opiera się na potencjale intelektualnym organizacji i stanowi formę jego wykorzystania m.in.poprzez realizację procesów. Umiejętność praktycznego zarządzania wiedzą decyduje o uzyskaniu pożądanej pozycji konkurencyjnej firmy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) J. BRILMAN, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. 2) Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. A. CHODYŃSKIEGO, WSZiM, Sosnowiec 2003.
  3. 3) Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. nauk. E. SKAWIŃSKA, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
  4. 4) A. ZALIWSKI, Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu