BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Zygmunt
Title
Organizacja współczesnych systemów wytwarzania
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 36-39, bibliogr. 11 pozycji
Keyword
Zarządzanie produkcją, Proces produkcji, Organizacja i zarządzanie
Production management, Production process, Organisation and management
Abstract
Artykuł mówi o roli zarządzania produkcją w zarządzaniu organizacją, a także o procesach w systemie wytwarzania: procesach podstawowych, przygotowania oraz pomocniczych. Ich celem jest tworzenie produktów wysokiej jakości, we właściwym czasie, minimalnym kosztem. Autor artykułu przedstawia również nowoczesne systemy wytwarzania, które powinny posiadać zdolność adaptacyjną w stosunku do zmian zewnętrznych i wewnętrznych oraz wysoką elastyczność. Orientacja na procesy pozwala zatem na efektywniejsze zarządzanie systemem produkcyjnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BRILMAN J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. CIEŚLIŃSKI W., Zarządzanie procesami, [w:] K. PERE-CHUDA (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszlości, Placet, Warszawa 2000.
  3. KASIEWICZ S., Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difm, Warszawa 2002.
  4. OLSZEWSKA K., Orientacja na procesy koncepcją zarządzania organizacjami XXI wieku, "Przegląd Organizacji" nr 12/2003.
  5. MATUSZEK J. Inżynieria produkcji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Filia w Bielsku Białej, Bielsko Biała 2000.
  6. MAZUR Z" DUDEK M., Adaptacyjne systemy wytwarzania, [w:] A. STABRYŁA (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
  7. MAZUR Z., DUDEK M., OBRZUD J. Procesowa struktura systemu wytwarzania, [w:] M. ROMANOWSKA, M. TROCKI (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Tom 2, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.[8] MUSZYŃSKI W., BANASZAK Z, Holoniczne koncepcje zarządzania i sterowania procesami wytwórczymi, [w:] J. SKALIK (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cometis, Wrocław 2003.
  8. PERECHUDAK. (red.)., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.
  9. RUDNICKI J., SIUTA B., Innowacyjność strategii agile, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" nr 2/2003.
  10. STACEWICZ J., Ewolucja myślenia o przyszłości, [w:] Filozofia myślenia o przyszłości, RCSS, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu