BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Teresa
Title
Motywy podejmowania działalności gospodarczej na przykładzie badanych przedsiębiorców województwa podkarpackiego
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 43-46, bibliogr. 12 pozycji
Keyword
Motywacja do pracy, Działalność gospodarcza, Motywacje
Work motivation, Business activity, Motivation
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Artykuł to identyfikacja i charakterystyka najważniejszych motywów podejmowania działalnośco gospodarczej przez przedsiębiorców województwa podkarpackiego. Okazuje się, że większoscią badanych kierowały motywacje negatywne, wymuszające określone zachowanie, a przejawiające się w chęci zapewnienia środków do życia. Motywacje pozytywne natomiast tj. np.ekspansja działalności należały do mniejszości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ekonomika i zarządzanie matą firmą, pod red. B. PIA-SECKIEGO, PWN, Warszawa 1998.
 2. HISRICH R. D., PETERS M. P.,Entrepreneurship. Starting. Developing and Managing a New Enterprise, Boston 1989.
 3. Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca. Kultura. Organizacja, pod red. A. S. MARCINKOWSKIEGO, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie, Kraków 1996.
 4. KLIMKOWSKI M., MISTEWICZ E., Wielkie ucieczki, "Wprost" 2000, nr 939.
 5. KRAŚNICKA T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002.
 6. Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, pod red. S. RUDOLFA, Łódź 2002.
 7. Przedsiębiorczość w procesie transformacji, pod red. K. JAREMCZUKA, Wyd. WSAiZ w Przemyślu, Przemyśl 2000.
 8. RYAN L. V., Bariery osobowościowe w osiąganiu sukcesu, "Businessman" 1992, nr 12.
 9. SCHÜTZE F., Pressure and Guilt: War Experiences of a Young German Soldier and their Biographical Implications, "International Sociology" 1992, nr 2.
 10. Socjologia i psychologia pracy, pod red. J. BUGLA, PWN, Warszawa 1987.
 11. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szansę i zagrożenia, pod red. K. JAREMCZUKA, Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.
 12. WEBBER R. A., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu