BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Czesław
Title
Likwidacja i odnowa obiektów inwestycyjnych
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 47-49, bibliogr. 4 pozycje
Keyword
Inwestycje, Eksploatacja, Amortyzacja
Investment, Exploitation, Amortization
Abstract
Artykuł podejmuje tematykę wyznaczania długości okresu eksploatacji obiektu. Istotnym elementem jest tu okres użyteczności obiektu. Przyjęto, że kryterium ekonomicznym będzie kryterium wartości początkowej netto (NPV). Autor artykułu zwraca także uwagę na przyjęcie odpowiednich stóp amortyzacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CHURCHMAN C.W., ACKOFF R.L., ARNOF E.L., Introduction to Operations Research, John Wiley and Sons, Inc. 1957.
  2. MAO J.C., Quantitative Analysis of Financial Decisions, Macmillan Company 1969.
  3. LEVY H., SARNAT M., Capital Investment and Financial Decisions, Prentice Hall 1994.
  4. SUŁKOWSKI Cz., Decyzje inwestycyjne w zarządzaniu finansami firm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 1996.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu