BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzieża Jerzy, Ficak Bartosz
Title
Przykłady opcji realnych
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 16-23, bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Keyword
Instrumenty pochodne, Opcje realne, Surowce mineralne, Wycena opcji, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł wydobywczy, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
Derivatives, Real options, Mineral resources, Options pricing, Pharmaceutical industry, Mining industry, Discounted cash flow (DCF)
Abstract
W artykule przedstawiono klasyczne przykłady opci realnych które pojawiają się w działalności przedsiębiorstw z przemysłu surowców mineralnych oraz farmaceutycznego. Pokazano również, że zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów gotówkowych DCF w wycenie nie uwzględnia elastyczności decyzyjnej zarządzających, co w konsekwencji prowadzi do zaniżania wartości projektów inwestycyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berger, P. G., Ofek, E., Swary, l.: Investor valuation of the abandonment options, working paper, April 1996, NYU Stern Salomon Center.
 2. Brennan, M.J., Schwartz, E.: Evaluating Natural Resource Investements, Journal of Business, 58, 1985, 135-157.
 3. Capiński, M., Zastawniak, T.: Mathematics for Finance, An Introduction to Financial Engineering, Springer-Verlag, London 2003.
 4. Davis, G.A.: Option premiums in mineral asset pricing: Are they important?, Land Economics, vol.72, no. 2, 1996, 135-157.
 5. Davis, G.A.: One Project, Two Discount Rates, Mining Engineering, April, 1998.
 6. Dias, M.A.G.: http://www.puc-rio.br/marco.ind
 7. Dixit, A.K., Pindyck, R.S.: Investment Under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.
 8. Gustafsson, J., Gustafsson, T., and Jantunen, P.: A Dynamic Capital Budgeting Model of a Portfolio of Risky Multi-stage Projects, Working Paper 2003, Department of Engineering Physics and Mathematics, Helsinki University of Technology.
 9. Kellogg D. and Charnes J.C.: Using Real-Options Valuation Methods for a Biotechnology Firm, Working Paper 1999, University of Kansas, School of Business.
 10. Kulatilaka, N. and Marcus, A.J.: Project valuation under uncertainty: DCF fail?, Journal of Applied Corporate Finance, 5, 1992, 92-100.
 11. Luehrman, T. A.: What's it Worth? A General Manager's Guide to Valuation, Harvard Business Review, May-June, 1997, 132-142.
 12. Moyen, N., Slade, M., Uppal, R.: Valuing Risk and Flexibility: A Comparision of Methods, Resources Policy, Vol. 22, 1996, 63-74.
 13. Myers, S.: Determianants of Capital Borrowing, Journal of Financial Economics, 1977.
 14. Paddock, J.L., Siegel, D.R., Smith, J.L.: Option Valuation of Claims on Real Assets: the Case of Offshore Petroleum Leases, Quarterly Journal of Economics, 1988,479-508.
 15. Perdue, R. K., McAllister, W. J., King, P. V., Berkey, B. G.: Valuation of R and D Projects Using Options Pricing and Decision Analysis Models, Interfaces, vol.29, 1999, 57-74.
 16. Pindyck, R.S.: The Present Value Model of Rational Commodity Pricing, The Economic Journal, 1993, 511-530.
 17. Satuga, P., Dzieża, J., Kicki, J.: Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2002, 157-174.
 18. Smith L.D.: Discount rates and risk assessment in mineral project evaluations, Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry), 1994.
 19. Wanielista K., Satuga P., Kicki J., Dzieża J., Jarosz J., Miłkowski R., Sobczyk E.J., Wirth H.: Wycena wartości zasobów złoża. Nowa strategia i metody wyceny, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 2002.
 20. http://www.realoptions.org
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu