BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeląg Tomasz
Title
Ryzyko i hedging z perspektywy producenta miedzi rafinowanej
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 42-45
Keyword
Hedging, Zarządzanie ryzykiem, Metale kolorowe
Hedging, Risk management, Non-ferrous metals
Abstract
Artykuł ma charakter przeglądowy. Prezentuje dorobek naukowy w odniesieniu do ryzyka oraz hedgingu. Dokonana zaostała w nim również próba konfrontacji dorobku teoretycznego z realnymi procesami gospodarczymi, zachodzącymi na światowym rynku miedzi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Business, Joint Ventures and Subsidiaries. Santiago: Codelco 2001, Codelco's Associations with other Companies. Santiago: Codelco 2001
 2. Capital Market Products and Trading Strategies. Eurex 2001 s. 39
 3. P. Crowson, R. Sampson: Managing metals price risk with The London Metal Exchange. London: LME 2000 s. 207.
 4. R.T. Daigler: Advanced Options Trading. McGrw-Hill 2001 s. 207.
 5. Equity and Index Products and Trading Strategies. Eurex 2001 s. 28
 6. J.C. Francis: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. Warszawa: WIG Press 2000 s. 240
 7. M. Góralczyk, J. Kulczycka: Sposoby zabezpieczania kursów walut. W.: Szkoła pt. Wycena projektów i inwestycji proekologicznych w górnictwie i hutnictwie - według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Polska Akademia Nauk, Imperial College of Sciences, Technology and Medicine, Ustroń, 27-29 listopada 2000.
 8. B.E. Gup, R. Brooks: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Warszawa: Związek Banków Polskich 1997 s. 99-101
 9. J. Hull: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. Warszawa: WIG Press 1999 s. 92.
 10. KGHM Polska Miedź S.A.: http://www.kghm.com.pl.
 11. M. Miller: Merton Miller o instrumentach pochodnych. Warszawa: K.E. LIBER 1999 s. 69.
 12. Shang-Jin Wei: Currency hedging and goods trade. Working Paper 6742. Cambridge: National Bureau of Economic Research 1998 s. 13
 13. J. J. Stephens: Managing Commodity Risk: Using Commodity Futures and Options. John Wiley & Sons Ltd. 2001 s. 12-17.
 14. T. Szeląg: Hedging w teorii i praktyce. Przykład światowego rynku miedzi. Wrocław: "Przecinek" 2003 s. 13.
 15. K. Zator: Śmieszno-straszna rzecz o stratach na hedgingu (polemika). Rynek Terminowy nr 4/01, IV kwartał s. 58-59.
 16. M. Zatoński: Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie. Rynek Terminowy nr 1/02, l kwartał s. 43-47.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu