BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ankiel-Homa Magdalena, Olejniczak Tomasz
Title
Możliwości kształtowania wartości produktu przez producentów - wybrane aspekty
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 54-57, bibliogr. 6 pozycji
Keyword
Produkt, Wartość dla klienta, Strategia produktu, Potrzeby człowieka
Product, Value to customer, Product strategy, Human needs
Abstract
Artykuł poświęcony jest wartości produktu, której tworzenie stało się obecnie priorytetowym celem działań przedsiębiorstw. Dostarczenie klientowi satysfakcji odbywa się poprzez sprzedanie mu odpowiedniej wartości. Wartość jest naczelnym elementem łańcucha sprzedaży, a często jest ważniejsza od samego produktu czy usługi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. DOYLE P., Marketing wartości, Feiberg SJA, Warszawa 2003.
  2. KALL J., Silna marka, PWE, Warszawa 2003.
  3. SZYMURA-TYC M., Zarządzanie przez wartość dla klienta - budowa wartości firmy, http://www.zti.com.pl/instytut/ pp/referaty/ref4_full.html
  4. SLYWOTZKY J., MORRISON D.J., ANDELMAN D., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
  5. Tajniki marketingu, LIBER, Warszawa 2001.
  6. Zarządzanie produktem, red. B. SOJKIN, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu