BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baraniecka Anna, Witkowski Jarosław
Title
Siedem pułapek certyfikacji systemów zarządzania jakością
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 61-65
Keyword
Certyfikacja systemu jakości, Certyfikat jakości, System zarządzania jakością, Zarządzanie jakością
Quality system certification, Certificate of quality, Quality management systems, Quality management
Abstract
Artykuł omawia siedem głównych wad certyfikacji systemów zarządzania jakością, którymi są: duża pracochłonność i czasochłonność, bardzo wysokie koszty, nadmierna formalizacja procesów, marginalizacja istotnych obszarów zarządzania, spowalnianie procesu rzeczywistej integracji dostawców na podstawie partnerstwa, zaufania i wzajemnej korzyści, koncentracja na zarządzaniu operacyjnym oraz nie kontrolowane zmiany w hierarchii organizacyjnej. Przedstawione w artykule opinie i wątpliwości wskazują, że liczne pułapki na drodze do uzyskania certyfikatów mogą utrudniać sprawne i efektywne funkcjonowanie organizacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ph. CROSBY, ISO 9000 + ISO 14000, "News", listopad-grudzień 1999, Genève, [za:] K. LISIECKA, Czy certyfikacja systemu jakości wg norm serii 9000 się opłaca, "Problemy Jakości" 2003, nr 3, s. 5.
 2. J. BRILMAN, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 229-230.
 3. J.J. DAHLGAARD, K. KRISTENSEN, O.K. KAŃJI, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000, s. 71.
 4. Wyniki badań E. NAVEHA i A. MARCUSA za: ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja, "Quality Review", nr 2(30) 2002, s. 28.
 5. Wyniki badań E. NAVEHA i A. MARCUSA za: ABC Jakości. Akredytacja. Badania. Certyfikacja, "Quality Review", nr 2(30) 2002, s. 28.
 6. K. LISIECKA, Czy certyfikacja systemu jakości wg norm serii 9000 się opłaca, "Problemy Jakości" 2003, nr 3.
 7. S. LEVIT, Quality is Just the Beginning. Managing for Total Responsiveness. A Much-needed Critique of Mainstream Thinking on the Total Quality Movement, McGraw-Hill, New York 1994, s. 132-134.
 8. L. PRINTZ, Highly Dangerous Medicine, Arhus Stiftisti-dende, Arhus 1993, [za:] J.J. DAHLGAARD, K. KRISTENSEN, G.K. KANJI, Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000, s. 72.
 9. E. GŁADOSZ, Kreowanie kultury jakości a TQM, "Problemy Jakości" 2002, nr 2, s. 36.
 10. E. SKRZYPEK, Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 38.
 11. W. ERVARSHEIM, B. MISCHKE, Von Qualitätsmanagement System zu Total Quality Management, "Quality und Zuverlässigkeit" 1995, nr 10, s. 1154, za: E. SKRZYPEK, Jakość i efektywność, op.cit., s. 38.
 12. PN-ISO 9000:2001.
 13. D. WATERS, Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa 2001, s. 19.
 14. M. TROCKI, Wartość przedsiębiorstwa i wartość jego produktów, "Master of Business Administration" 2001, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu