BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz, Lelątko Piotr
Title
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w warunkach konkurencyjnego rynku energii elektrycznej - zbędny luksus czy konieczność
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 93-98
Keyword
Energia elektryczna, Rynek energetyczny, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem
Electric power, Energy market, Credit risk, Risk management
Company
Enron
Abstract
Skuteczne funkcjonowanie na rynku energii elektrycznej jest ściśle związane z zarządzaniem całością ryzyk dotyczących działalnosci przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Upadek Enronu, NRG i Miranta oraz problemy innych wielkich graczy światowej energetyki uświadomiły kierownictwom przedsiębiorstw elektroenergetycznych, że ich profil ryzyka może być znacząco zmieniony także w wyniku niewywiązania się przez kontrahentów z ich zobowiązań kontraktowych. W artykule podano także przykłady wystąpienia ryzyka kredytowego na światowym rynku energii elektrycznej - właśnie NRG, Miranta oraz Duke Energy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu