BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chałas Jarosław
Title
Procedury ponad wszystko : Europejska Firma: Dotacje
Source
Businessman Magazine, 2005, nr 10, s. 50-51
Keyword
Finansowanie przedsiębiorczości, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dotacje, Fundusze strukturalne, Programy pomocowe, Efektywność przedsiębiorstwa
Entrepreneurship financing, Enterprise competitiveness, Subsidies, Structural funds, Assistance programs, Enterprise effectiveness
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji unijnych ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zakupy inwestycyjne do firm lub doradztwo w zakresie dalszych kierunków rozwoju. Przedsiębiorcy w Polsce po raz pierwszy na tak szeroką skalę mają szansę korzystać z zewnętrznego finansowania, choć niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę w sposób należyty.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-1389
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu