BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fiszeder Piotr
Title
Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 121-128, bibliogr. 23 pozycje
Keyword
Prognozowanie notowań giełdowych, Prognostyka, Indeks giełdowy
Stock exchange prediction, Forecaster, Stock market indexes
Abstract
W publikacji dokonano oceny trafności prognoz konstruowanych na podstawie ośmiu postaci modelu GARCH oraz pięciu innych metod prognozowania zmienności na przykładzie indeksu WIG 20. W badaniu zastosowano zarówno symetryczne, jak również asymetryczne miary oceny dokładności prognoz. Uzyskane wyniki pokazały, jak niebezpieczny może być wybór najlepszej metody prognozowania zmienności na podstawie jednego arbitralnie wybranego kryterium. Wybór miar jakości prognoz powinien zależeć od celu, w jakim prognozy są konstruowane.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andersen T., Bollerslev T., Answering the Sceptics: Yes, Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts, International Economic Review, 39, 4,1998,885-905.
 2. Andersen T. G., Bollerslev T., Lange S., Forecasting Financial Market Volatility: Sample Frequency vis-?-vis Forecast Horizon, Journal of Empirical Finance, 6, 1999,457-477.
 3. Andersen T. G., Bollerslev T., Diebold F. X., Labys P., Applications and Case Studies - The Distribution of Exchange Rate Volatility, Journal of the American Statistical Association, 96, 2001, 42-55.
 4. Baillie R. T., Bollerslev T., Mikkelsen H. O., Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 74, 1996, 3-30.
 5. Bollerslev T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, 1986, 307-327.
 6. Brzeszczyński J., Keim R., Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
 7. Diebold F. X., Günther T. A., Tay A. S., Evaluating Density Forecasts with Applications to Financial Risk Management, International Economic Review, 39, 1998,863-883.
 8. Doman M., Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości, maszynopis, 2003.
 9. Engle R. F., Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation, Econometrica, 50, 1982, 987-1008.
 10. Engle R. F., Bollerslev T., Modelling the Persistence of Conditional Variances, Econometric Reviews, 5, 1986, 1-87.
 11. Engle R. F., Lilien D. M., Robins R. P., Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model, Econometrica, 55, 1987, 391-407.
 12. Fiszeder P., Charakterystyka jednorównaniowych modeli GARCH, Rynek Terminowy, 15, 2002, 115-118.
 13. Glosten L. R, Jagannathan R., Runkle D. E., On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks, Journal of Finance, 48, 1993, 1779-1801.
 14. Hol E., Koopman S. J., Stock Index Volatility Forecasting with High Frequency Data, Tinbergen Institute Discussion Paper, Tl 068/4, 2002.
 15. Martens M., Measuring and Forecasting S&P 500 Index-Futures Volatility Using High Frequency Data, Journal of Futures Markets, 22, 2002, 497-518.
 16. Nelson, D. B., Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach, Econometrica, 59, 1991, 347-370.
 17. Nelson, D. B., Cao C. Q., Inequality Constraints in the Univariate GARCH Model, Journal of Business and Economic Statistics, 10, 1992, 229-235.
 18. Öomen R., Using High Frequency Stock Market Index Data to Calculate, Model and Forecast Realized Return Variance, EUI Working Paper ECO No. 6, 2001.
 19. Piontek K., Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych, Rynek Terminowy, 13, 2001, 114-121.
 20. Poon S-H., Granger C., Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review, Journal of Economic Literature, 41, 2003, 478-539.
 21. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Warszawa 1998.
 22. Yu J., Forecasting Volatility in the New Zealand Stock Market, Applied Financial Economics, 12, 2002, 193-202.
 23. Zakoian J. M., Threshold Heteroskedastic Model, Mimeo, INSEE, Paris 1991.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu