BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonczaryk Michał
Title
Rozliczanie kontraktów terminowych na obligacje
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 14-17
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Rozliczenia, Obligacje, Kontrakty długoterminowe
Stock market, Settlements, Bonds, Long-term contracts
Abstract
W przypadku kontraktów terminowych na obligacje instrumentem bazowym nie jest jedna konkretna obligacja notowana i wyemitowana przez Ministerstwo Finansów, lecz hipotetyczna pięcioletnia obligacja o stałym oprocentowaniu (równym 6 procent i o terminie zapadalności równym pięćlat liczonym od dnia dostawy. Artykuł prezentuje, w jaki sposób wyznaczyć ostateczną cenę rozliczeniową dla tych kontraktów i od czego ona zależy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu