BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał, Lachowicz Agata
Title
Diagnoza światowego i polskiego rynku instrumentów strukturyzowanych
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 32-40
Keyword
Instrumenty finansowe, Instytucje finansowe, Inwestycje
Financial instruments, Financial institutions, Investment
Abstract
Artykuł stanowi analizę światowego i polskiego rynku instrumentów strukturyzowanych. Przedstawiono wybrane przykłady produktów, aby ukazać bogactwo stosowanych na świecie rozwiązań. Za szczególnie interesujące autorzy uznali produkty wykorzystujące opcje egzotyczne. Dodatkowo, ogólnej analizie poddano będący we wczesnej fazie rozwoju polski rynek instrumentów strukturyzowanych. W celu zachowania obiektywności skoncentrowano się na ogólnych tendencjach, a nie indywidualnej ofercie polskich instytucji finansowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fabozzi F., Fixed Income Analysis for the CFA(r) Program, Frank J. Fabozzi Associates, 2000
  2. Ferry J., The structured product squeeze, Risk, May 2004
  3. Ferry J., Haddow-Allen F., Boom time for structured products?, Risk, February 2004
  4. Kasapi Andrew - Mastering Credit Derivatives. A step-by-step guide to credit derivatives and their application, Pearson Education Limited 1999
  5. Wolcott R., Moving Beyond Equity: Commodities come under the investment spotlight, Risk, February 2004
  6. Rachel Wolcott, Corporates enter the fold, Risk, May 2004
  7. Telpner Joel S, A Survey of Structured Notes, Institutional Investor, 2004
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu