BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczyński Sergiusz
Title
Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 46-51
Keyword
Handel zagraniczny, Analiza ryzyka, Ryzyko polityczne, Ryzyko walutowe, Ryzyko cenowe, Ryzyko rynkowe, Ryzyko handlowe
Foreign trade, Risk analysis, Political risk, Currency risk, Price risk, Market risk, Trade risk
Note
Zawiera rysunek: "Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego"
Abstract
Ryzyko i niepewność są obecne we wszystkich dziedzinach działalności człowieka. Celem przeciwdziałania ryzyku jest ograniczenie rozmiarów szkód i strat, które może ono spowodować. Żeby móc skutecznie temu przeciwdziałać należy nie tylko zidentyfikować ryzyko, ale także ustalić jego przyczyny, próbować przewidywać jego następstwa, zrozumieć i monitorować jego powstanie oraz obecność w działalnosci przedsiębiorstwa uczestniczącego w wymianie międzynarodowej. Artykuł omawia ryzyko handlowe oraz jego elementy składowe, a także przedstawia sposoby minimalizacji skutków ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu