BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojniak Marcin
Title
Sprawozdania po nowemu
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 35, s. 34-38
Keyword
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdawczość finansowa, Regulacje prawne
Consolidated financial statements, International Financial Reporting Standard, Financial reporting, Legal regulations
Note
Artykuł zawiera tabele: Aktywa i pasywa banków stan na 30 czerwca 2005; Rachunek zysków i strat stan na 20 czerwca 2005 roku.
Abstract
Artykuł podejmuje problem zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym banków w związku z wymogiem zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu