BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz
Title
Statystyka kontraktów indeksowych
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 73-76
Keyword
Wskaźniki giełdowe, Giełda papierów wartościowych, Indeks giełdowy
Stock market indices, Stock market, Stock market indexes
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule zawarta jest analiza wskaźników statystycznych obejmująca dane za okres od początku sierpnia do końca października 2004 roku. Analizę oparto o wartości zamknięcia indeksów WIG20, MIDWIG i TechWIG oraz kursy rozliczeniowe dla najkrótszej w danym momencie serii kontraktów terminowych na te indeksy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu