BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Piotr, Palczewski Andrzej
Title
Kalibracja modelu BGM stopy procentowej
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 116-124, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Modele matematyczne, Stopa procentowa, Kalibracja, LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Mathematical models, Interest rate, Calibration, LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Abstract
Strukture stóp procentowych definiuje się jako relację stóp zwrotu wolnych od ryzyka obligacji zerokupowanych w zaleznosci od ich terminu wykupu. W artykule opisano kalibrację modelu Brace'a-Gątarka-Musieli stopy procentowej LIBOR w oparciu o dane z rynku dolara amerykańskiego. Zaproponowano algorytmy obliczania funkcji chwilowej zmienności i macierzy korelacji stóp LIBOR dla dziesiecioletniego okresu inwestycyjnego. Na ich podstawie wyznaczono deterministyczną funkcję zmienności dla stóp LIBOR w modelu BGM.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [1 ] C. Alexander, Common correlation and calibrating the lognormal forward rate model, ISMA Centre, The University of Reading, Discussion papers in finance (2003).
 2. A. Brace, D. Gątarek, M. Musiela, The market model of interest rate dynamics, Math. Finance 7 (1997), 127-155.
 3. D. Brigo, F. Mercurio, Interest rate models - Theory and practice, Springer-Verlag, Berlin 2001.
 4. D. Gątarek, Modelling without tears, Risk Magazine 13/2000 (2000), S20-S24.
 5. I. Grubisic, R. Pietersz, Efficient rank reduction of correlation matrices, Working Paper 2004.
 6. D. Heath, R. Jarrow, A. Morton, Bond pricing and the term structure of interest rate: A new methodology for contingent claims valuation, Econometrica 25(1992), 77-105.
 7. J. Hull, A.White, Forward rate volatilities, swap rate volatilities, and the implementation of the Libor market model, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, preprint (1999).
 8. F. Jamshidian, LIBOR and swap market models and measures, Finance Stochastic 1 (1997), 293-330.
 9. A. Palczewski, Modele stopy procentowe], Mat. Stosowana 3 (2002), 52-70.
 10. R. Rebonato, On the simultaneous calibration of multi-factor log-normal interestrate models to Black volatilities and to the correlation matrix, J. Com p. Finance 2 (1999), 5-27.
 11. R. Rebonato, Interest rate option models, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
 12. R. Rebonato, Volatility and Correlation, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu