BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krygier Joanna
Title
Technologie informacyjne w procesach dystrybucji z wykorzystaniem sieci internet. Analiza efektów wdrożenia internetowego systemu sprzedaży na rynku przedsiębiorstw w małej firmie komputerowej
Information Technology in Distribution Processes Using the Internet. An Analysis of the Effects of the Internet Distribution System Implementation in a Small IT Company
Source
Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 3, s. 43-56
Organization and Management
Keyword
Technologia informacyjna, Dystrybucja, Sprzedaż, Internet, Studium przypadku, Przedsiębiorstwo informatyczne
Information Technology (IT), Distribution, Sale, Internet, Case study, IT enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gwałtowny rozwój handlu przez Internet stworzył nowe możliwości, zarówno kupującym, jak i sprzedającym. Pierwszym - dał możliwość wygodnego i nieograniczonego dokonywania zakupów, drugim - możliwość zdobycia ogromnej ilości informacji o klientach oraz, co istotne, optymalizacji procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwie, w szczególności procesów związanych z dystrybucją produktów. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wyniki wdrożenia opartego o Internet systemu dystrybucji w jednej z wiodących łódzkich firm komputerowych.

In recent years a dynamic development of Internet based commerce created new opportunities for both the buyers and the sellers. E-commerce provided clients with comfortable and unlimited worldwide purchasing. It also gave the sellers the possibility for obtaining a large quantity of information about their clients and it supported the companies in the improvement of organization processes, especially in the field of distribution.In this article the results of the Internet based distribution system implementation in the leading Lodz IT company were presented. Until recently, paradoxically, the application of the Internet technologies for sales in this sector, which is dominated by small and medium sized companies, was minimal. Only the pressure from suppliers and increasing requirements from clients forced the sector participants to adapt their sales systems to the world IT leaders' standards. (original abstarct)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu