BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowińska Anna
Title
Górnicy wobec restrukturyzacji - badanie porównawcze
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 8, s. 20-23
Keyword
Restrukturyzacja górnictwa, Górnictwo węgla kamiennego, Postawy społeczne, Restrukturyzacja zatrudnienia, Zachowania pracownika, Badania ankietowe, Przemysł wydobywczy
Mining industry restructuring, Hard bituminous coal mining, Social attitudes, Employment restructuring, Employee behaviours, Questionnaire survey, Mining industry
Abstract
Polskie górnictwo węgla kamiennego z początkiem lat 90. weszło wraz z innymi sektorami gospodarki w okres głębokich przemian. Restrukturyzacja, której głównym celem było zahamowanie narastania olbrzymich strat finansowych w górnictwie oraz stworzenie warunków do uzyskania rentowności przez ten sektor przemysłu, rozpoczęła się praktycznie w 1993 r. Jedną z głównych dróg do osiągnięcia tego celu była racjonalizacja zatrudnienia w kopalniach. Przemiany te znalazły odzwierciedlenie w postawach społecznych tej grupy zawodowej, co było przedmiotem analiz w niniejszym artykule.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Karbownik A., Analiza i ocena przebiegu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-1997, Katowice 1998, s. 119
  2. Sowińska A., Człowiek w sytuacji przemian ekonomicznych : psychologiczne koszty adaptacji, Katowice 2000
  3. Gatnar K., Społeczne skutki restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego, nie publikowana praca magisterska, Katowice 2005
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu