BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krymarys-Balcerzak Agnieszka
Title
Hedging zyskowny dla banku
Source
Bank, 2005, nr 4, s. 67-69
Keyword
Hedging, Opcje, Ryzyko walutowe, Kontrakty forward
Hedging, Options, Currency risk, Forward contracts
Abstract
Prawo bankowe przewiduje świadczenie usług w zakresie zabezpieczania przedsiebiorstw przed ryzykiem walutowym, jednak nie we wszystkich bankach można znaleźć w ofercie produkty hedgingowe. Artykuł podaje m.in. warunki, które musi spełnić bank, aby świadczyć usługi hedgingowe. Omówione są tu także kontrakty terminowe (forward) oraz walutowe kontrakty forward.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu