BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jacukowicz Zofia
Title
Płaca minimalna i bezrobocie - hipotetyczne związki
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 8, s. 1-5
Keyword
Płaca minimalna, Bezrobocie, Polityka społeczna państwa, Polityka zatrudnienia, Poziom płac, Wynagrodzenie godziwe
Minimum wage, Unemployment, Social policy, Employment policy, Wage level, Fair remuneration
Abstract
Przyczyny bezrobocia są jedną z najbardziej spornych kwestii we współczesnej Europie, stale powracającą w dyskusjach polityków i uczonych. Rozpowszechniony jest pogląd, że jedną z barier tworzenia miejsc pracy jest ustawowa płaca minimalna. Argument ten wysuwany jest przez zwolenników teorii, że regulowanie najniższych wynagrodzeń stanowi przeszkodę w równowadze rynkowej. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie głównych nurtów dyskusji na ten temat.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994, t. II (1967-1994), PWN, Genewa-Warszawa 1996.
  2. Zofia Jacukowicz, Płaca godziwa. Poziom i dynamika, IPiSS, Warszawa 1994.
  3. G. Starr, La fixation des salaires minima, MOP, Geneva 1982, s.185.
  4. EIRR 1999, nr 266, s. 16.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu