BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Anna
Title
Ekonomiczne implikacje Agendy 2010 dla niemieckiego rynku pracy
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 8, s. 24-29
Keyword
Agenda 2010, Reformy gospodarcze, Zjednoczenie Niemiec, Rynek pracy, Recesja gospodarcza, Polityka zatrudnienia
Agenda 2010, Economic reforms, Unification of Germany, Labour market, Economic recession, Employment policy
Country
Republika Federalna Niemiec (RFN)
Federal Republic of Germany (FRG)
Abstract
Celem artykułu jest zarysowanie sytuacji panującej na niemieckim rynku pracy w obliczu implementowania nowych komponentów pakietu reform pod nazwą Agendy 2010, mającej na względzie uzdrowienie stanu gospodarki naszego zachodniego sąsiada. Konsekwencje przeprowadzonych reform mają bowiem znaczenie nie tylko dla RFN, ale również dla całej Unii Europejskiej, w tym Polski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Eurostat Yearbook 2004, www.europa.eu.int/eurostat.
 2. Five million reasons to worry, "Economist" 2005, Feb 2nd, www.economist.com.
 3. Fuzje i nowe firmy, "Deutschland" 1999, nr 2, s. 25.
 4. S. Gabriel, Kein Kaninchen, keine Schlange. Die SPD und die Agenda 2010, "Internationale Politik" 2004, nr 5, s. 77-84.
 5. T. Kalinowski, I.E. Cech, 2002/2003 - trudny okres dla gospodarki niemieckiej, "Rynek Niemiecki" 2003, nr 2, s. 5.
 6. J. Karasch, Neue Leistungen für Arbeitgeber und Arbeitsamt, "Arbeit und Arbeitsrecht" 2002, nr 2, s. 74-75.
 7. J. Kleer, Drogi dobrobyt, "Polityka" 2001, nr 34, s. 61-62.
 8. E. Kryńska, A. Dąbrowski, Strategie przeciwdziałania bezrobociu, "Polityka Społeczna" 1997, nr 5, s. 18-19.
 9. A. Krzemiński, Germania luzuje haftki, "Polityka" 2003, nr 21, s. 62.
 10. Niemcy w świetle faktów i liczb, Urząd Prasy i Informacji Rządu Federalnego, Societas - Verlag, Frankfurt am Main 2000, s. 259.
 11. Power Shift in Germany. The 1998 Election and the End of the Kohl Era, praca zbiorowa pod red. D.P. Conradt, G.R. Kleinfeld, Ch. Soe, Berghahn Books, New York - Oxford 2000, s. 203.
 12. Reforma podatkowa i jej wpływ na gospodarkę, "Rynek Niemiecki" 2002, nr 2, s. 8
 13. Ch. Rhoads, German wage talks break down, increasing chance of labor unrest, European Business News, "The Wall Street Journal" 2002, April 22, www.wsj.com.
 14. H. W. Sinn, Der kranke Mann Europas. Diagnose und Therapie der deutschen Krankheit, "Internationale Politik" 2004, nr 5, s. 26.
 15. Sytuacja gospodarcza Niemiec, "Rynek Niemiecki" 2002, nr 2, s. 6
 16. E. Thiel, Der Euro in der Bewährung. Bilanz und Aussichten nach einem Jahr Erprobung, "Internationale Politik" 2003, Januar.
 17. A. Tyszecka, Gra w kasy, "Polityka" 2003, nr 23, s. 64-65.
 18. A. Tyszecka, Ostatni starcy dobrobytu, "Polityka" 2003, nr 48, s. 54. Tamże, s. 54-55.
 19. A. Tyszecka, Praca za jedno euro, "Polityka" 2005, nr 7, s. 52-53.
 20. A. Tyszecka, Republika bez dzieci, "Polityka" 2004, nr 26, s. 48-49.
 21. Z. Wiśniewski, Rynek pracy w krajach Unii Europejskiej, "Rynek pracy" 2000, nr 8, s. 60.
 22. A. Wörgötter, E. Wurzel, Ist Deutschland noch zu retten?, "Internationale Politik" 2004, nr 5, s. 36-37.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu