BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opara Edyta
Title
Prowadząc politykę bilansową
Source
Bank, 2005, nr 5, s. 46-49
Keyword
Polityka bilansowa, Konsolidacja, Ustawa o rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Grupa kapitałowa
Balance sheets policy, Consolidation, Accounting Act, Financial statements, Capital group
Abstract
W artykule podjęto tamat instrumentów polityki bilansowej - wyłączeń i zwolnień z konsolidacji. Wykorzystując te instrumenty jednostka dominująca może w szerokim stopniu wpływać na obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy zawarty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Liczba i rodzaj spółek objętych konsolidacją decydują o ujawnianych w sprawozdaniu grupy kapitałowej pozycjach i ich wartościach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu