BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boruta Irena
Title
Czy globalne prawo pracy już istnieje?
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 10, s. 2-7
Keyword
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Polityka społeczna, Globalizacja
Labour law, Labour legislation, Social policy, Globalization
Company
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
International Labour Organization (ILO)
Country
Świat
World
Abstract
Niezadowolenie z neoliberalnej hegemonii globalizacji jest impulsem do poszukiwania rozwiązań, które prowadziłyby do bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w skali światowej. W tych okolicznościach powraca zagadnienie globalnego prawa pracy. W artykule szczególną uwagę poświęcono poczynaniom MOP, która chciałaby odegrać jedną z głównych ról w globalnej przestrzeni, m.in. poprzez wprowadzenie w niej norm socjalnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up, ILO, Geneva 1998.
 2. A Fair Globalization the Role of the ILO, Raport of the Director-General on the World Commission on th So-cial Dimension of Globalization, Genewa 2004.
 3. Agenda global pour l'emploi: document du travail, l'OIT, Genewa 2001.
 4. Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 72.
 5. Z. Bauman, O losach przestrzeni w zglobalizowanym świecie (w:) Globalizacja i co dalej, red. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.
 6. Z. Bauman, Życie na przemiał, Warszawa 2005, s. 103.
 7. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004, s. 210.
 8. I. Boruta, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej jako źródło prawa pracy w Polsce, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 5.
 9. I. Boruta Źródła prawa pracy w Polsce po rozszerzeniu, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr II.
 10. R. Pankowski, Antyglobaliści i ich krytyka globalizacji neoliberalnej -wstęp do dyskusji (w:) Globalizacjai co dalej, red. S. Amsterdamski, Warszawa 2004, s. 22.
 11. J.E. Stigliz, Globalizacja, Warszawa 2004, s. 35.
 12. A. Supiot, Pięć kwestii w nawiązaniu do Konstytucji społeczeństwa europejskiego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 7.
 13. W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji, Warszawa 2004, s. 268.
 14. Tripartite declaration on principles concerning multinational entreprises and social policy, ILO Genewa 2001.
 15. Un travail décent, raport Dyrektora Generalnego, 87 sesja Międzynarodowej Konferencji 1999, Genewa 1999.
 16. D. Wasserman, Comment gérer les divergances et les différences? (w:) Où va le mouvement altermon-dialisation?, Paryż 2003, s. 12.
 17. E. Wnuk-Lipiński, Oblicza globalizacji- konceptualizacja pojęcia (w:) Globalizacja i co dalej, red. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu