BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyk Arkadiusz
Title
Uwagi do ustawy o zwolnieniach grupowych
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 10, s. 30-35
Keyword
Zwolnienia grupowe, Zwolnienie pracownika, Wypowiedzenie pracy, Spory zbiorowe, Stosunek pracy, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy
Collective dismissal, Dismissal, Dismissal notice, Collective disputes, Legal employment relation, Labour law, Labour legislation, Labour Code
Abstract
Autor przedstawia istotne wątpliwości, jakie wyłaniają się na tle stosowania ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Omawia m.in. zagadnienia: zakres stosowania ustawy a równość wobec prawa, grupowe wypowiedzenia zmieniające, programy odejść dobrowolnych, konsultacje z partnerami społecznymi, porozumienie i regulamin w sprawie zwolnień grupowych oraz spór zbiorowy na tle takich zwolnień.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. L. Florek (w:) Kodeks pracy - komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2003, s. 1172.
  2. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 799.
  3. K. Jaśkowski, E. Maniewska, J. Stelina, Grupowe zwolnienia - komentarz, Kraków 2004.
  4. I. Sierocka, Indywidualne wypowiedzenie umowy o pracę w świetle art.10 ustawy o zwolnieniach grupowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 2, s. 25.
  5. I. Sierocka, Nowe przepisy o zwolnieniach grupowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 12.
  6. K. Walczak, Nowe przepisy o zwolnieniach grupowych, „Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu