BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łon Eryk
Title
Płynność a koniunktura na rynku akcji
Source
Bank, 2005, nr 6, s. 10-13
Keyword
Sektor bankowy, Polityka pieniężna, Płynność finansowa, Inwestor giełdowy, Wahania koniunkturalne
Banking sector, Monetary policy, Financial liquidity, Stock exchange investor, Business fluctuations
Company
Giełda Nowojorska
Abstract
Istotny wpływ na kształt koniunktury na rynku akcji wywiera polityka pieniężna. Jej charakter znajduje odbicie m.in. w zmianach płynności sektora bankowego. W artykule omówiony został związek między tą płynnością a wahaniami nastrojów na giełdzie oraz poziomem aktywności gospodarczej. Autor odwołuje się także do problematyki czteroletniego cyklu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych oraz mechanizmu depozytowo-kredytowego, który wywiera istotny wpływ na przebieg tego cyklu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu