BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opara Edyta
Title
Polityka bilansowa grupy kapitałowej
Source
Bank, 2005, nr 6, s. 33-35
Keyword
Polityka bilansowa, Grupa kapitałowa, Ceny transferowe, Rachunkowość bankowa
Balance sheets policy, Capital group, Transfer pricing, Bank accounting
Abstract
Obecnie prawie każdy bank przyjmuje postać grupy powiązanych ze sobą kapitałowo podmiotów i instytucji finansowych. Artykuł definiuje pojęcie polityki bilansowej grupy kapitalowej. Przedstawia także kierunek relacji między jednostkami grupy oraz politykę wewnętrznych relacji. Omawia temat cen transferowych w polityce grupy kapitałowej oraz instrumenty tej polityki, których zestaw jest szerszy w porównaniu z jednostką o niezłożonej strukturze organizacyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-9125
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu