BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską : przyczynek do badań nad euromarketingiem
Marketing Aspects of the Integration of the Visegrad Group with the European Union : a Contribution to Research on Euromarketing
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 581, s. 29-41, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Euromarketing, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Rynki międzynarodowe
Euromarketing, Economic literature analysis, International market
Note
summ.
Company
Grupa Wyszehradzka, Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Unia Europejska (UE)
Visegrad Group, Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Union (EU)
Abstract
W opracowaniu zdefiniowano marketingowe i strategiczne wyzwania, które stwarza proces integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską. Przyjęto założenie, że wewnętrzny rynek krajowy, oraz wspólne postanowienia UE nie stanowią zamkniętej struktury ale otwartą społeczno-gospodarczą grupę.

In this article, the author analyses the strategic challenges raised by the integration of the Visegrad states with the European Union. he adopts the thesis that a common internal market and common EU institutions do not constitute a rigid, closed construct, but rather an open socio-economic category. The overt regionalism of the EU clearly converges with the radical accession orientation of CEFTA countries. The integration process is leading to fundamental changes in the marketing macro-environment of these countries and is creating new market conditions for enterprises. These changes are primarily due to the implementation of the principles of a common European market and the implications of Euromarketing: the free flow of goods, services, people and capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenda 2000. Podsumowanie opinii Komisji Europejskiej o wnioskach o członkostwo w Unii Europejskiej złożonych przez Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry, "Monitor Integracji Europejskiej" (wydanie specjalne), Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 2. Biała Księga. Polska - Unia Europejska (nr 36). Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej, URM, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993.
 3. Biała Księga. Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 1995.
 4. Der Binnenmarkt und das Europa von morgen, Ein Bericht der Europäischen Kommision, pod red. M. Montiego, Europäische Gemeinschaften, Luksemburg 1997.
 5. Euromarketing. Koncepcje - strategie - metody, pod red. J.W. Wiktora, AE w Krakowie, Krakow 1999.
 6. Kiesiel-Łowczyc A.B., CEFTA. Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 7. Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 8. Kita J., Le role des entreprises franco-slovaques dans le processus de transition d'économie slovaque [w:] Le consommateur et l'entreprise dans l'espace européen - etnocentrisme ou globalisation? AE w Katowicach, Katowice 1999.
 9. Korcek L., Slovenská republika a integrujúca sa Europa, "Ekonomicke Rozhlady" 1998, nr 3.
 10. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 11. Kuśpit J., Cooperation between the European Union Members States and East European Countries, "Biuletyn Europejski" 1997, nr 3.
 12. Kreuzer S., EU-Integration, FH, Pforzheiem 1999.
 13. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz "Polska w XXI w," przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 14. Meissner H.G., Dynamik des Marketing in Europa [w:] Euro-Dimensionen des Marketing, pod red. H.G. Meissnera, H. Simmenta, Arnold, Dortmund 1992.
 15. Miklaszewski S., Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1997.
 16. Niehaus V., Geschichte, Institutionen und Strategien der Europäischen Union [w:] Handbuch Europäische Wirtschaftspolitik, pod red. P. Klemmera, Beck, München 1998.
 17. Olejnik A., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w perspektywie integracji ze Wspólnotami Europejskimi [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? AE w Katowicach, Katowice 1999.
 18. Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. EU-Monitoring, Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa 1996.
 19. Shor B., Nations in Transit 1997. Freedom House Rankings, "Transition", July, The World Bank, Washington D.C. 1997, nr 7 (3).
 20. Therbom G .. Drogi do nowoczesnej Europy (społeczeństwo europejskie w latach 1945-2000), PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 21. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 22. Wiktor J.W., Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska. W stronę Europy Otwartej [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej, CbiE-AE w Katowicach, Katowice 1999.
 23. Żukrowska K., Polskie, czeskie i węgierskie przedsiębiorstwa w kontekście integracji z Unią Europejską, "Master of Business Administration" 1998, nr 4 (34).
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu