BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzyński Paweł
Title
Przyczyny wstrzymania projektu dyrektywy w sprawie pracowników tymczasowych
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 11, s. 8-10
Keyword
Pracownicy tymczasowi, Praca tymczasowa, Prawo pracy, Polityka zatrudnienia, Dyrektywy WE
Temporary workers, Temporary work, Labour law, Employment policy, EC directives
Company
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Abstract
We wrześniu 2005 r. Komisja Europejska ogłosiła, iż projekt dyrektywy w sprawie pracowników tymczasowych zostaje wstrzymany. Zadecydowały o tym liczne kontrowersje, które pojawiły się wokół projektu. Poważnym problemem były różnice w ustawodawstwach poszczególnych krajów, a także kwestia równego traktowania pracowników tymczasowych i tych zatrudnionych na stałe. Dla Polski wstrzymanie projektu dyrektywy wydaje się być korzystne, przede wszystkim ze względu na chęć uelastycznienia przepisów prawa pracy w przyszłości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CMS Cameron McKenna LLP, www.law-now.com.
  2. The Confederation of British Industry, www.cbi.org.uk.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu