BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Ewa
Title
Rynek drewna w Polsce - nowe obszary konkurowania
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 11, s. 14-19
Keyword
Przemysł drzewny, Rynek drzewny, Rynek surowców, Produkcja przemysłowa, Koniunktura gospodarcza, Konkurencja rynkowa
Wood industry, Wood market, Materials market, Industrial production, Business trends, Market competition
Abstract
Bogate zasoby surowca drzewnego i dotychczasowa wysoka ranga drzewnictwa w gospodarce Polski, a także szanse związane z funkcjonowaniem w strukturach UE powodują, iż sektor ten może i powinien w jeszcze większym stopniu wpływać stymulująco na rozwój gospodarczy kraju. Nieodzowna jest zatem właściwa polityka dotycząca wykorzystania surowca drzewnego. Można to uczynić w taki sposób, aby z jednej strony zaspokajane były potrzeby surowcowe branż drzewnych, z drugiej zaś możliwe byłoby wywiązanie się Polski z międzynarodowych zobowiązań dotyczących zwiększenia udziału tzw. zielonej energii w bilansie energetycznym kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. O. Łęski, E. Ratajczak, Forum dyskusyjne na temat trudności w zaopatrzeniu zakładów drzewnych w surowiec. "Przemysł Drzewny" 2004, nr 7/8, s. 10-11.
  2. Leśnictwo 2004, GUS, Warszawa 2004, s. 29 i 90.
  3. Raport o stanie lasów w Polsce 2004. Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, Warszawa 2005, s. 14 i 22.
  4. E. Ratajczak, Rynek drzewny w Polsce. Analiza struktur przedmiotowych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań 2001, s. 80-82.
  5. E. Ratajczak, A. Szostak, G. Bidzińska, Drewno poużytkowe w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznan 2003, s. 109-112.
  6. A. Szostak, E. Ratajczak, Zasoby przemysłowych i poużytkowych odpadów drzewnych w Polsce i ich zagospodarowanie. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 11, s. 7-12.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu