BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Dariusz
Title
Pomoc publiczna w ramach funduszy strukturalnych (cz.II)
Source
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2005, nr 11, s. 39-42
Keyword
Pomoc publiczna, Sektorowy Program Operacyjny, Pomoc de minimis
Public aid, Sectoral Operational Programme, De minimis aid
Company
Unia Europejska (UE), Komisja Europejska
European Union (EU), European Commission
Abstract
W ramach zdecydowanej większości działań programów operacyjnych współfinansowanych przez fundusze strukturalne udzielana będzie pomoc publiczna. Formy, jakie przyjmie pomoc, można pogrupować w sposób następujący: pomoc udzielana zgodnie z zasadą "de minimis", pomoc udzielana w ramach tzw. wyłączeń grupowych oraz pomoc publiczna udzielana w ramach działań wymagających zatwierdzenia ze strony Komisji europejskiej. Autor kolejno poddaje analizie wymienione formy pomocy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-2422
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu