BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewska Małgorzata
Title
Strategie konkurowania na światowym rynku motoryzacyjnym
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 11, s. 2-7
Keyword
Przemysł motoryzacyjny, Rynek motoryzacyjny, Produkcja środków transportu, Konsolidacja przedsiębiorstw, Alianse strategiczne, Globalizacja przemysłu, Koniunktura gospodarcza
Automotive industry, Motorization market, Production of transportation means, Consolidation of companies, Strategic alliances, Globalization of industry, Business trends
Country
Świat
World
Abstract
Branża motoryzacyjna, jak każdy inny sektor gospodarki, wraz z upływem czasu ulega nieustannym przemianom i ewolucji. Zdefiniowanie fazy cyklu życia branży jest istotne z punktu widzenia oszacowania możliwości rozwojowych, rentowności i dostosowania narzędzi skutecznego konkurowania. Branża ta, przejawiająca cechy sektora dojrzałego, poddana działaniu sił globalizacji uległa zmianom w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H. Chwistecka-Dudek, W. Sroka, Alianse strategiczne: problemy teorii i dylematy prkatyk. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 28.
  2. European Commision, The European Competitiveness Report 2004, s. 165.
  3. K. Obłój, Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej pzewagi konkurencyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 168.
  4. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 345.
  5. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 394.
  6. Produkcja samochodów w Europie Zachodniej zagrożona? Ernst & Young, 2004, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu