BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maryńczak Rafał (Wydział Zarządzania)
Title
Promocja w działalności marketingowej organizacji non-profit : (na podstawie badań przeprowadzonych w b. województwie krakowskim w marcu 2000 r.)
The Role of Promotion in the Activities of a Non-profit Marketing Organization (On the Basis of Research Carried out in the Former Kraków Voivodship in March 2000)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 581, s. 131-143, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Promocja przedsiębiorstwa, Planowanie marketingowe, Promocja, Formy promocji
Non-profit organisations, Promotion of enterprise, Marketing planning, Promotion, Promotion forms
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono rezultaty badań organizacji non-profit w województwie krakowskim. Zdefiniowano obszary, cele i zasady tworzące podstawy dla działań marketingowych organizacji niedochodowych.

The author presents the results of research on non-profit organizations in the Krakow region, carried out by the Department of Marketing of the University of Economics. In the introduction, the author defines the areas, objectives and principles which provide the basis for the marketing activities of non-profit organizations. In a later part of the article, the author describes the research and its objectives. The main part includes a discussion of the types of promotional tools which non-profit organizations use or would like to use. The article also includes an analysis of the marketing orientation of the organizations in question and discusses the results of research on how non-profit organizations evaluated their own promotional activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Ilczuk D., Sektor non-profit w kulturze, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
  2. Iwankiewicz-Rak B., Linie produktu organizacji non-profit (donatywne i komercyjne), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, nr 738.
  3. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji non-profit, "Marketing i Rynek" 1995, nr 4.
  4. Iwankiewicz-Rak B., Narzędzia marketingu organizacji non-profit, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1995, nr 712.
  5. Kotler P., Marketing for Non-profit Organizations, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1982.
  6. Kotler P., Levy S.I., Broadening the Concept for Marketing, "Journal of Marketing", January 1969, vol. 33.
  7. Kotler P., Levy S J., Concepts for Effective Marketing Management in Nonbusiness Organizations, "Journal of Marketing", January 1969, vol. 33.
  8. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1993.
  9. Rąbińska M., Wspólne przedsięwzięcia organizacji niekomercyjnych i przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 1998, nr 7.
  10. Young D.W., Nonprofits Need Sureplus Too, "Harvard Business Review" 1982, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu